sesije dramaterapije

Talas Kreativne Terapije je prvo udruženje dramaterapije u Srbiji i član je Evropske Federacije Dramaterapije.


Talas Kreativne Terapije je osnovala Lidija Andonov, dramaterapeut, glumica i pevačica iz Beograda, 14. Februara 2018. u Beogradu.

Dramaterapija je prostor mogućnosti, u kome možeš istraživati različite uloge i komunicirati kreativnim jezikom. Talas organizuje radionice, individualne i grupne sesije dramaterapije.

U igri si slobodan da istražuješ i da se izraziš. Ovo pomeranje granica stvara iskustvo koje možeš da integrišeš u svakodnevni život. Cilj rada je da omogući otvaranje ka kreativnosti i radu na ličnim temama na jedan siguran način kroz estetsku distancu uloga, priča i različitih umetničkih formi.


Talas

sesije dramaterapije

Objavljeni članci

Članovi “Talasa” su angažovani u pisanju akademskih članaka. Učestvuju i na različitim konferencijama, radi istraživanja i promovisanja dramaterapije.

In/Visible Faces (Ne/Vidljiva lica), Dramaterapija kao sredstvo za kreiranje prostora mogućnosti sa izbeglicama

Dramaterapy, Sage Journal 2022, Volume 41, Issue 3.


Ako želiš da saznaš više o sesijama i dramaterapiji, piši mi

Hvala ti na poverenju.
Odgovoriću u najkraćem mogućem roku.

Website created by Shira Wolfe and Laslo Antal. All artworks by Laslo Antal. © Talas Creative Therapies 2022.