Projekti


Projekti udruženja Talas Kreativne Terapije su ostvareni sa humanitarnom organizacijom Adra, glumcima i različitim iskustvenim grupama.


2017 | Integram projekat organizovan u humanitarnoj organizaciji Adra

Održali smo radionice dramaterapije sa grupom mladih muškraca iz Afganistana, Pakistana i Irana u periodu od šest meseci. Zajedno smo pisali poeziju, crtali i kreirali pozorišne improvizacije. Projekat je završen prezentacijom na Bitef Festivalu 2017.

Projekat i film koji ga prati In/Visible Faces (Ne/Vidljiva Lica) realizovan je zajedno sa Shirom Wolfe, Draganom Djukić i Katarinom Ćirilović-Popović, u saradnji sa Nemir Fimom.

Pogledajte dokumentarni film In/visible Faces2017 | Kreativno terapeutske radionice u humanitarnoj organizaciji Adra

Radili smo sa grupom žena izbeglica iz Afganistana i Iraka u periodu od tri meseca. Zajedno smo pravile kolaž i na taj način delile želje, razmišljanja i proživljena iskustva. Na završnoj prezentaciji izložili smo kolaž koji je nastajao kroz sva tri meseca zajedničkog rada i sastojao se iz crteža, poezije, pisama.


2016 | Pozorište i Psiha, Radionice dramaterapija sa glumcima

Radionice su obuhvatale intenzivan fizički trening i pozorišne improvizacije, koristeći biografski materijal, fragmente iz bajki  i mitova. Radni proces je predstavljen  na Bitef Festivalu 2016 godine.

  • What is Dramatherapy?

2016 | Pozorište i Psiha, Radionice dramaterapije sa iskustvenim grupama

Radionice su se sastojale od telesnih vežbi i pozorišnih improvizacija koristeći priče, mitove i bajke. Ovo je nezavisan projekat, koji je organizovala i vodila Lidija Andonov.


* Dobili smo pismenu dozvolu učesnika naših radionica da dielimo fotografije i film.*

više o udruženju Talas Kreativne Terapije>