Dramaterapija sa Lidijom


Iz filma „Transmodernity“ o kreatorima promena koji izazivaju i transformišu današnji
sistem, istražujući nove mogućnosti i menjajući paradigme novim ekonomskim, socijalnim i
kulturnim pristupom.

Ja sam Lidija Andonov dramaterapeut, glumica i pevačica. Radim sa ljudima koji žele da istraže svoje resurse, osvetle probleme iz jedne nove perspektive, i izraze svoje potencijale. U dramaterapiji koristimo pokret, glas, igru, rituale služeči se mitovima, snovima, bajkama i biografskim materijalom.
više o dramaterapiji>

Moj rad se sastoji od kreiranja jednog sigurnog mesta za istraživanje ličnih tema, u grupnom kao i individualnom setingu. Verujem u to da svako može da istražuje različite uloge u sebi metodom kreativnih terapija.

Od 2015 godine vodim radionice dramaterapije za decu i odrasle u Beogradu i Berlinu.

Osnovala sam Talas Kreativne Terapije, prvo udruženje dramaterapije u Srbiji.


Obrazovanje:

Institut für Theatertherapie Berlin – Dramaterapeut
Akademija Umetnosti Novi Sad – Master iz glume


DRAMATERAPIJA JE VRSTA KREATVNO UMETNIČKE TERAPIJE KOJA KORISTI TRANSFORMATIVNU MOĆ POZORIŠTA U
SVRHU LIČNOG RASTA, RAZVOJA I TERAPIJE.

Dramaterapeutskom radu pristupam kroz individualne i grupne sesije:

1. Individualne sesije

Fokusiraj se na svoje resurse i snagu radeći na ličnim temama.

Koristeći mitove, snove, bajke i biografski materijal, iskočićeš iz isključivo verbalnog i kognitivnog prostora, i koristićeš pokret, glas, crtanje, igru i rituale sagledavši svoje teme iz jedne sveže perspektive.

Trajanje sesije je sat vremena.

2. Grupne sesije

Iskusi snagu i mogućnosti kreativnog rada u grupi.

Kroz igru i improvizaciju, nećeš učiti kako da glumiš, već kako da koristiš pozorište i dramu za dublje i kompleksnije razumevanje sebe i svog okruženja. Ovakva promena perspektive omogućava jedno korisno iskustvo koje se integriše u svakodnevni život.

Grupne sesije se sastoje od:
– Zagrevanja/ vežbe za telo i glas kojima aktiviramo energiju i zagrevamo se
– Improvizacija
– Završnog rituala


Piši mi da vidimo da li bih mogla da ti pomognem

Hvala ti na poverenju.
Odgovoriću u najkraćem mogućem roku.


Iskustva učesnika dramaterapije >